Vi ønskede inderligt, at vores søde datter skulle gå på en anerkendt boglig efterskole.

Nu er det virkelig snart, vores teenagedatter skal af sted på efterskole {http://www.ranumefterskole.dk/}!! Vi alle sammen er helt rundt på gulvet, fordi vi er så spændte, ik’ mindst det sødeste lille barn, som for første gang skal klare sig uden mor og far ved sin side…. Vi alle sammen har spenderet koloenormt langt tid på at nå til en bestemmelse omkring, hvilken slags efterskole, vi skulle bruge hele opsparingen på… Der eksisterer så overdrevent mange populære efterskoler, og det var rigtig vanskeligt at danne sig et forkromet overblik! Hvér gang vi mødte naboer eller andet godtfolk, spurgte vi efter gode erfaringer med populære efterskoler, men hvér gang fik vi overrakt svar der var helt nye… Jeg må virkelig bare sige, efter denne proces, er jeg bestemt ikke tvivlende omkring, at der findes virkelig mange formidable efterskoler i Danmark…! Det åbenbarede sig jo for os, at det besværlige slet ik’ var at lokalisere en god efterskole, ej heller en boglig efterskole, men derimod at udpege kun én ud af det koloenorme udbud! På grund af det kæmpemæssige udbud havde vi alle sammen ekstremt mange sleepless nights.

I løbet af vores sidste besøgte min husbond, min datter & jeg elleve af de mest populære efterskoler.. Men begribeligvis udelukkende de efterskoler, som også familien og vores datter optaffede som gode. Under disse besøgsvisitter forsøgte jeg kontinuerligt at forholde mig helt passivt. Jeg ville, at det skulle være vores sødeste lille datter, og vores datter alene, som skulle beslutte sig for, på hvilken efterskole hun ønskede at spendere et år af sit teenageliv. Helt fra begyndelsen havde vi alle været enige om at tænke, at en god efterskole for os kunne sidestilles med en boglig efterskole… Med denne snørklede formulering mener jeg, at vi var fælles om at tænke, at den efter-skole vores datter skulle på, SKULLE kunne tilbyde en skarp undervisning. Det var fantastisk vigtigt for os alle sammen, at hendes skoleophold naturligvis blev en formidabel oplevelse på det personlige plan, men i lige så høj grad skulle et ophold forberede hende til at klare sig super duper godt i det videre uddannelsessystem… I fællesskab fandt vi frem til en virkelig anerkendt boglig efterskole, som også er en af de allermest populære efterskoler i norden, hvilket jo ikke siger så lidt…